İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Duyuru;
Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9. Maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadır.
kullanılmasına devam edilen tartı aletleri için 
2024 yılı Ocak, Şubat
aylarında müracaat zorunludur.
Muayene yapılmadan kullanılan tartı aletlerine kanun gereği idari para cezası uygulanacaktır. 
Muayenesiz ve damgasız tartı aleti kullananlara 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununun hükümlerine göre  idari para cezası uygulanır.  Tartı aletlerine el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.

2024 Yılı

Damga Ücretleri

Talep Formu

İndir

Eğitim Belgeleri

Bakanlık Yetki

Belgeleri

YASAL HÜKÜMLER

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayenesi


3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi ;

Şubat Ayının sonuna kadardır

https://msurapor.sanayi.gov.tr/

4 Eylül 2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; İki yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş; otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IIII sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I. Ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletlerini kullanıldıkları yerlerde, talep de bulundukları yetkili muayene servisine yaptırılması yasal zorunluluktur. Yetkimizin teyidini için ; yukarıdaki linki kullanabilirsiniz.

Muayene ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında hükümler;

-Damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için, ölçü aletinin sınıfına göre,  idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
  -Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 -Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.